MCSA ry MPK:n opissa – Taktinen kivääri 1

tk1

Huhtikuun toinen viikonloppu valkeni osalle MCSA ry:n jäsenistöstä kirpeänä, mutta kiinnostavana. Aamuviideltä kirpeää oli yöpakkasen terästämä hengitysilma, kiinnostavaa puolestaan kaikki muu. Syynä viikonlopun intoon oli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kiväärikäsittelykurssi Taktinen kivääri 1, johon oli ilmoittautunut yhdistyksestä kolmen hengen osasto.

Hollolassa järjestetyn kurssin aihelista käsitteli erityisesti turvallista aseenkäsittelyä, ammunnan perusteita aseotteista asentoihin, taktista asekäsittelyä lippaanvaihdoista häiriönpoistojen kautta muihin erikoistilanteisiin sekä sovellettua taktista aseenkäsittelyä ja toimintaa stressin alaisuudessa. Kurssilla siis harjoiteltiin paljon ammuntaa, paljon turvallista aseenkäsittelyä ja paljon esimerkiksi ammuntaa liikkeestä.

tk2

Kurssin nimen mukaisesti kyseessä on ensimmäinen osa kivääritaitoja kouluttavasta kurssisarjasta. Vaikka koulutus palvelee reserviläisarmeijan asekäsittelytaitoja, opit ovat loistavasti hyödynnettävissä sovelletussa reserviläisammunnassa. Juuri tähän tarkoitukseen kurssilla olivat pelkkänä korvana myös yhdistyksemme edustajat.

Kurssin puitteet olivat loistavat ja keväinen keli suosi osallistujia. Hälvälän ampumaurheilukeskuksessa järjestetty tapahtuma tarjosi osallistujille arvokasta oppia, jonka myötä ainakin jokainen yhdistyksemme jäsen kasvoi viikonlopun aikana turvallisessa aseenkäsittelyssä ja kiväärin käsittelytaidossa huomattavasti.

Kouluttajien ammattitaidolle annamme korkeat pisteet: virheisiin puututtiin nopeasti ja rakentavaa palautetta tuli aina, kun sille oli tarvetta. Perusharjoitteita ehdittiin aikataulun puitteissa harjoitella niin paljon kuin tarvittiin, mutta niiden sujuessa vaikeustasoa lisättiin siirtymällä haastavampiin harjoitteisiin.

17ec2c34-34f3-430a-a992-0a0a700ace31

Vaikka MCSA ry:n jäsenistölle osa koulutettavista aiheista oli tuttuja ja panostus turvalliseen asekäsittelyyn on tarjonnut koulutusta aiheesta läpi yhdistyksen historian, erikoiskursseille osallistuminen antaa aina uusia ajatuksia ja virkistää ja kertaa myös jo opittuja asioita. Kuten kouluttajat kertoivat, vain vahvan ja tiukan perustan päälle voi rakentaa vahvaa toimintakykyä. Kursseilla annetaan osallistujille loistava pohja, jonka opeilla omaa taitoa voi kehittää myöhemmin myös omatoimisesti, sekä yhdistyksen omissa harjoituksissa.

MCSA ry suosittaa kurssia lämpimästi: samalla jäsenistöllä on jo katse horisontissa siintäviin seuraaviin kiväärikursseihin. Haluamme toivottaa kiitokset kurssin järjestäjille ja mukaan päässeille yhdistyksen jäsenille.