TOIMINTA

MCSA ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys jonka toiminnan kolme tärkeintä osa-aluetta ovat urheiluammunta, turvallisen aseen käsittelytaidon sekä metsästystietouden kehittäminen.

Toimintamme tarkoituksena on kehittää ja edistää turvallista aseen käsittelytaitoa ja turvallisuusasennetta, sekä jäsentemme urheilu- ja metsästysammuntaan tarvittavan tiedon, taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämistä ja ylläpitoa. Yhdistyksen päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää tarkoituksenmukaista toimintaa ja koulutusta.

Järjestämme ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutus­tilai­suuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerho­tilaisuuksia sekä valistaa jäseniä yhdistyksen tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Management Consultant Shooting Association on Suomen yhdistyslain mukaisesti rekisteröity yhdistys, jolla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämä ampumayhdistyslupa.