Ampuma-aselain uudistus alkaa – tässä oleellinen

20160702_181532

Ampumaharrastajien piirissä syystäkin kritiikkiä saanut Euroopan Unionin asedirektiivi on saatu EU-tasolla valmiiksi. Seuraavaksi alkaa direktiivin vaatimien muutoksien implementointi eli sisällyttäminen suomalaiseen lainsäädäntöön.

Sisäministeriö on eilen päivätyssä lehdistötiedotteessä kertonut, että ampuma-aselain muutoksia toteuttava hanke on aloittanut virallisen toimintansa vapun jälkeen. Virallisesti hankkeen toimikausi kestää kuluvan toukokuun alusta aina kesäkuun loppuun 2018.

EU-säännösten mukaan maiden on implementoitava EU-lainsäädäntö 15 kuukauden aikana. EU-asetusten mukainen aselaki Suomessa on siis kaikesta päätellen syksyllä 2018.

Teknisesti lainvalmistelu on vaativaa asiantuntijatyötä. Tällä kertaa EU-direktiivi aiheuttaa muutoksia ainakin ampuma-aselakiin sekä ennakkoarvioiden mukaan myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

Lakimuutos kuuluu Sisäministeriön ja tätä kautta ministeri Paula Risikon vastuualueelle. Sisäministeriö lupaa, että eri sidosryhmiä kuullaan lainvalmistelussa laajasti ja usein. Harrastajien viesti ja kritiikki direktiivivalmistelun ylilyönneistä ja uhkista on siis otettu tosissaan.

Sisäministeriö korostaa että uusi direktiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista. Toisin kuin alkuperäinen direktiiviesitys olisi tehnyt, laajan palautteen mukaisesti direktiiviin saatiin pykälät vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja ammunnan harrastamisesta. Näiden lajien harrastajille on siis todennäköisesti lupa myös jatkossa hankkia lippaita, joihin mahtuu yli 10 (pitkät aseet) tai yli 20 (lyhyet aseet) patruunaa.

Tulevaisuudessa lippaiden hankkiminen on luvanvaraista ja tilanne vertautunee lähinnä äänenvaimentimen hankintaan nykytilanteessa. Toisaalta, esimerkiksi metsästysperusteella hankitulle tt3-toimiselle aseelle suurien lippaiden hallussapito on laitonta. Tästä kohdasta voi seurata ongelmia, mikäli aikaisemmin täysin vapaasti myytäviä lippaita on unohtunut esimerkiksi varastoon: tällaisessa tilanteessa metsästäjä voi syyllistyä rikokseen.

Vaaranpaikat

Muutos ei ole suuren suuri, mutta se saattaa olla harrastajalle ensiajatusta merkittävämpi. Mikäli lippaiden myyntiluvut koko Euroopan tasolla pienentyvät, on todennäköisestä, että niiden hinta nousee. Siksi saattaa olla hyvä idea ostaa muutama lipas harrasteaseeseen jo etupainotteisesti.

Toinen vaaranpaikka on direktiivin vaatimus harrastuksen jatkumisen todentamisesta. Suomessa järjestelmä on tietyssä mielessä käytössä, mutta pahimmassa tapauksessa on ainakin teoriassa mahdollista, että lakiin tulisi maininta aselupien uusimisesta viiden vuoden välein. Tämä olisi kohtuuton ja turvallisuutta parantamaton muutos, jonka vastustamisessa kaikkien reserviläisten ja ammunnan harrastajien tulisi olla kannassaan selkeä.

MCSA ry seuraa asiassa erityisesti kampaviinerikerhon tulevia kannanottoja.

Direktiivissä on myös hyvää

EU-direktiivi on monessa mielessä ollut suomalaiselle reserviläiselle ja ammunnan harrastajalle jännittävää seurattavaa, sillä ilman yleisön reaktiota itselataavien kertatuliaseiden täyskielto oli täysin realistinen skenaario. Vaikka valmistelutyössä on ollut arveluttavia piirteitä, direktiivissä on myös hyviä puolia: se yhtenäistää EU-lainsäädäntöä esimerkiksi aseiden merkinnän ja osalta. Tähän asti esimerkiksi metsästyshaulikot ovat saattaneet tietyissä maissa olla lupamenettelyn ulkopuolella, Suomen ollessa aselakeineen siis lähinnä mallioppilas.

Aseharrastajien onneksi Suomessa valtaa käyttää tällä hetkellä rationaalista politiikka tekevä hallitus. Oli hallituksen toimista muuten mitä tahansa mieltä, hallituskolmikko koostuu tällä hetkellä puolueista, jotka ymmärtävät ja sallivat aseharrastuksen.

MCSA ry seuraa suomalaistan lainvalmistelutyötä ja tiedottaa siitä muille harrastajille mahdollisuuksien mukaan. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa seurata aktiivisesti myös harrastajien perustaman Firearms United Finland -yhteenliittymän uutisointia. Asian seuraamisessa on kunnostautunut myös aikakauslehti Suomen Sotilas. Molempia tahoja on näppärä seurata esimerkiksi Facebookissa.

Myös MCSA ry:llä on Facebookissa omat tiedotussivut.