MCSA ry:n SRA-jaosto panostaa turvallisuuteen

MCSA ry:n SRA-jaosto järjesti kokouksen 1. heinäkuuta 2024, jossa keskusteltiin turvallisuuden tärkeydestä ja huolellisuuden merkityksestä. Kokouksessa todettiin, että MCSA ry:n tilanne on hyvä ja perustettiin työryhmä miettimään turvallisuuden parantamista rastisuunnittelun ohjenuorten kautta.

Kokouksessa korostettiin turvallisuuden tärkeyttä ja huolellisuuden merkitystä kaikessa toiminnassa. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy, riskien tunnistaminen ja arviointi, turvallisten työmenetelmien käyttö sekä henkilösuojainten käyttö nousivat esille tärkeinä teemoina.

MCSA ry:n tilanne on hyvä ja toiminta aktiivista. Jäsenmäärä on kasvanut ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat kunnianhimoisia.

Turvallisuuden parantamiseksi on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on kerätä tietoa turvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja onnettomuuksista, analysoida kerättyä tietoa, laatia ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi ja laatia rastisuunnittelun ohjenuorten päivitys. Työryhmä kokoontuu ensi kerran Q3:n aikana ja laatii työsuunnitelman.

Seuraava SRA-jaoston kokous pidetään syksyllä.